ZVOLEN: Kontrola potvrdila vážne pochybenia vedenia Lesného podniku mesta Zvolen

Prvé závery kontroly v Lesnom podniku mesta Zvolen prezentované hlavným kontrolórom mesta na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva naznačujú vážne pochybenia vedenia spoločnosti.
BANSKÁ BYSTRICA 3. mája (SITA) – Uviedol to dnes na tlačovej konferencii vo Zvolene predseda finančnej komisie mesta Zvolen a zároveň člen kontrolnej pracovnej skupiny Lukáš Richtárech. Klub nezávislých poslancov vyzval primátorku mesta Zvolen Lenku Balkovičovú, aby bezodkladne zabezpečila zvolanie valného zhromaždenia spoločnosti Lesný podnik mesta Zvolen a zrealizovala schválené zmeny v orgánoch spoločnosti v zmysle platného uznesenia, ktorým bol odvolaný súčasný konateľ. Primátorka v zaslanom stanovisku uviedla, že uložila konateľovi Lesného podniku mesta Zvolen úlohy odstrániť zistené nedostatky a nezávislý znalec má preskúmať prípadné škody, ktoré mohli vzniknúť mestu. Súlad uznesenia o zmenách v mestských spoločnostiach so zákonom nechala primátorka preskúmať prokurátorom.

Podľa Klubu nezávislých poslancov napriek vážnym pochybeniam je konateľ a zároveň riaditeľ Lesného podniku mesta Zvolen Ivan Gallo stále na svojom mieste a primátorka nekoná. „Výsledky preukázali napríklad nedodržiavanie zákonného postupu pri vedení prvotnej evidencie o pôvode dreva. Často sa nevypĺňali všetky legislatívou predpísané náležitosti pri meraní a pri preukazovaní pôvodu dreva do dokladov o pôvode dreva priamo na odvozných miestach, a to ešte pred ich prepravou, respektíve riadne dokladovaným prebratím zo strany odberateľov,“ objasnil Richtárech.

Pri kontrole bolo zamestnancami, ako aj konateľom Lesného podniku mesta Zvolen tiež potvrdené, že pri sortimentácii drevín, teda pri ich zatrieďovaní do kvalitatívnych tried, sa priamo zúčastňoval a spolupôsobil aj najväčší odberateľ. „Ten odoberal od podniku v roku 2017 viac ako 80 percent dreva a v roku 2018 už viac ako 96 percent dreva. Tieto sortimentačné manipulácie sa vo veľmi častých prípadoch nevykonávali na odvozných miestach v lese, ale v manipulačných priestoroch u najväčšieho odberateľa, pričom sa na ne drevo prepravovalo z lesa bez riadne vyplnených dokladov o pôvode dreva,“ dodal člen kontrolnej skupiny s tým, že týmto spôsobom došlo ku konaniu v rozpore so zákonom.

Primátorka Zvolena uviedla, že ako ekonómka sa vždy tešila z dobrých hospodárskych výsledkov Lesného podniku mesta Zvolen pod súčasným vedením a rovnako všetkému, čo podnik urobil pre Zvolenčanov. „Človek síce môže mať za sebou dobré výsledky, porušovanie pravidiel je však neprípustné. Preto som začala celú vec riešiť. Ihneď som uložila konateľovi úlohy na odstránenie zistených nedostatkov, oslovili sme nezávislého znalca, aby zistil rozsah prípadných škôd, ktoré mohli vzniknúť mestu, ako to navrhlo zastupiteľstvo,“ povedala Balkovičová s tým, že kontrola stále trvá.

Klub nezávislých poslancov na základe podozrenia z netransparentného hospodárenia vedenia podniku pri obchodovaní s drevom už vo februári predložil návrh uznesenia na odvolanie konateľa Lesného podniku mesta Zvolen. Uznesenie poslanci riadne schválili, no primátorka sa ho ako prvé za svoje pôsobenie vo funkcii rozhodla nepodpísať s odôvodnením, že sa nechce „prizerať tomu, ako sú kvalitní ľudia odvolávaní väčšinou v zastupiteľstve len preto, že to proste zákon umožňuje“. Následne v marci mestské zastupiteľstvo schválilo ďalšie uznesenie, ktorým potvrdilo to pôvodné a navyše požiadalo hlavného kontrolóra mesta o vykonanie kontroly v Lesnom podniku mesta Zvolen.

Na podnet primátorky prokuratúra skúma, či je v súlade so zákonom uznesenie, ktorým poslanci mestského zastupiteľstva pristúpili k zmenám v podnikoch s majetkovou účasťou mesta. „Práve na základe týchto výstupov bude možné rozhodnúť o ďalších krokoch. Zákon musí platiť pre všetkých – tak pre konateľa Lesného podniku mesta Zvolen, pre poslancov mestského zastupiteľstva i pre mňa ako primátorku. Osobne som v súlade so zákonom vždy konala a vždy aj budem,“ konštatovala Balkovičová s tým, že tento prípad nebude žiadnou výnimkou.


Autori postitused SITA
Teid võib huvitada ka
 • Dve tváre slovenských píl. Dnes hromžia na lesníkov, no vlaňajšok mali nebývalý

  Pred mesiacom slovenské píly upozornili, že prestanú odoberať drevo od štátnych Lesov SR, lebo je drahšie ako v cudzine. Bili na poplach, že ich drahé štátne drevo oberá o medzinárodnú konkurencieschopnosť, nakoľko im za ostatný rok na svetových trhoch klesli ceny predávaného reziva až o tretinu. Teraz sú už zbrane odložené, lebo lesy znížili ceny.
 • V revíre Kvietikových ľudí sa pytliači a ešte im naň štát dáva zľavu

  Koncom vlaňajška písal TREND o tom, ako štátne Lesy SR obracajú naruby verejný prísľub ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej o potrebe zľudovenia slovenského poľovníctva.
 • Predajne Kika opäť menia majiteľa, vzniknú nové internetové obchody

  Nábytkársky reťazec Kika po roku opäť mení majiteľa. Rakúsky holding Signa ho predáva spoločnosti XXXLutz, pod ktorú patrí tiež konkurenčná sieť Möbelix. Súčasťou transakcie je celkovo dvadsaťdva obchodov Kika na Slovensku, v Česku, Maďarsku a Rumunsku, informuje rakúsky portál Heute.at.
 • Štátne lesy zmäkli. Mnohé prešľapy odhalené NKÚ uznali a sľubujú nápravy

  Keď minulý týždeň Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) zverejnil prešľapy štátnych Lesov SR proti hospodárnemu nakladaniu so zverených majetkom, tie sa spolu s ministerstvom pôdohospodárstva na čele s Gabrielou Matečnou (SNS) najskôr ohradili, že v záveroch úradu vidia faktické nezrovnalosti a mnohé veci si s ním ešte musia vysvetliť. Teraz však rétoriku menia. V dnešnej širšej reakcii na kontrolu totiž viaceré výčitky NKÚ, na ktoré už dlhšie upozorňoval aj TREND a iné média, uznali a chcú zjednať nápravu.
 • Veľké odkrývanie hriechov lesníckych papalášov

  Vlaňajšia kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR na pôde štátnych lesných podnikov bola jednou z najväčších v histórii úradu.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.