ZVOLEN: Kontrola potvrdila vážne pochybenia vedenia Lesného podniku mesta Zvolen

Prvé závery kontroly v Lesnom podniku mesta Zvolen prezentované hlavným kontrolórom mesta na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva naznačujú vážne pochybenia vedenia spoločnosti.
BANSKÁ BYSTRICA 3. mája (SITA) – Uviedol to dnes na tlačovej konferencii vo Zvolene predseda finančnej komisie mesta Zvolen a zároveň člen kontrolnej pracovnej skupiny Lukáš Richtárech. Klub nezávislých poslancov vyzval primátorku mesta Zvolen Lenku Balkovičovú, aby bezodkladne zabezpečila zvolanie valného zhromaždenia spoločnosti Lesný podnik mesta Zvolen a zrealizovala schválené zmeny v orgánoch spoločnosti v zmysle platného uznesenia, ktorým bol odvolaný súčasný konateľ. Primátorka v zaslanom stanovisku uviedla, že uložila konateľovi Lesného podniku mesta Zvolen úlohy odstrániť zistené nedostatky a nezávislý znalec má preskúmať prípadné škody, ktoré mohli vzniknúť mestu. Súlad uznesenia o zmenách v mestských spoločnostiach so zákonom nechala primátorka preskúmať prokurátorom.

Podľa Klubu nezávislých poslancov napriek vážnym pochybeniam je konateľ a zároveň riaditeľ Lesného podniku mesta Zvolen Ivan Gallo stále na svojom mieste a primátorka nekoná. „Výsledky preukázali napríklad nedodržiavanie zákonného postupu pri vedení prvotnej evidencie o pôvode dreva. Často sa nevypĺňali všetky legislatívou predpísané náležitosti pri meraní a pri preukazovaní pôvodu dreva do dokladov o pôvode dreva priamo na odvozných miestach, a to ešte pred ich prepravou, respektíve riadne dokladovaným prebratím zo strany odberateľov,“ objasnil Richtárech.

Pri kontrole bolo zamestnancami, ako aj konateľom Lesného podniku mesta Zvolen tiež potvrdené, že pri sortimentácii drevín, teda pri ich zatrieďovaní do kvalitatívnych tried, sa priamo zúčastňoval a spolupôsobil aj najväčší odberateľ. „Ten odoberal od podniku v roku 2017 viac ako 80 percent dreva a v roku 2018 už viac ako 96 percent dreva. Tieto sortimentačné manipulácie sa vo veľmi častých prípadoch nevykonávali na odvozných miestach v lese, ale v manipulačných priestoroch u najväčšieho odberateľa, pričom sa na ne drevo prepravovalo z lesa bez riadne vyplnených dokladov o pôvode dreva,“ dodal člen kontrolnej skupiny s tým, že týmto spôsobom došlo ku konaniu v rozpore so zákonom.

Primátorka Zvolena uviedla, že ako ekonómka sa vždy tešila z dobrých hospodárskych výsledkov Lesného podniku mesta Zvolen pod súčasným vedením a rovnako všetkému, čo podnik urobil pre Zvolenčanov. „Človek síce môže mať za sebou dobré výsledky, porušovanie pravidiel je však neprípustné. Preto som začala celú vec riešiť. Ihneď som uložila konateľovi úlohy na odstránenie zistených nedostatkov, oslovili sme nezávislého znalca, aby zistil rozsah prípadných škôd, ktoré mohli vzniknúť mestu, ako to navrhlo zastupiteľstvo,“ povedala Balkovičová s tým, že kontrola stále trvá.

Klub nezávislých poslancov na základe podozrenia z netransparentného hospodárenia vedenia podniku pri obchodovaní s drevom už vo februári predložil návrh uznesenia na odvolanie konateľa Lesného podniku mesta Zvolen. Uznesenie poslanci riadne schválili, no primátorka sa ho ako prvé za svoje pôsobenie vo funkcii rozhodla nepodpísať s odôvodnením, že sa nechce „prizerať tomu, ako sú kvalitní ľudia odvolávaní väčšinou v zastupiteľstve len preto, že to proste zákon umožňuje“. Následne v marci mestské zastupiteľstvo schválilo ďalšie uznesenie, ktorým potvrdilo to pôvodné a navyše požiadalo hlavného kontrolóra mesta o vykonanie kontroly v Lesnom podniku mesta Zvolen.

Na podnet primátorky prokuratúra skúma, či je v súlade so zákonom uznesenie, ktorým poslanci mestského zastupiteľstva pristúpili k zmenám v podnikoch s majetkovou účasťou mesta. „Práve na základe týchto výstupov bude možné rozhodnúť o ďalších krokoch. Zákon musí platiť pre všetkých – tak pre konateľa Lesného podniku mesta Zvolen, pre poslancov mestského zastupiteľstva i pre mňa ako primátorku. Osobne som v súlade so zákonom vždy konala a vždy aj budem,“ konštatovala Balkovičová s tým, že tento prípad nebude žiadnou výnimkou.


Autori postitused SITA
Teid võib huvitada ka
 • Otec zostal len dodávateľom surovín, výrobu prevzal syn

  Pre vybudovanie rodinnej firmy je prvoradé, aby sa rodičom podarilo pritiahnuť deti k podnikaniu. Rovnako dôležité je, aby starší nechali mladým vo firme dostatočne široký priestor. Inak v podniku nedorastú na samostatných lídrov. Štefan Nemčík si to vo svojej východoslovenskej píle Drevop uvedomil hneď po príchode syna Juraja pred dvanástimi rokmi.
 • Zlatý rok drevárov s rekordným ziskom i novými posilami

  Slovenské drevárstvo sa dlho nevedelo pozviechať z krízového prepadu, posledných pár rokov však rastie veľmi dynamicky.
 • Pri najvyšších tržbách nábytkári v strate

  Slovenská výroba nábytku sa vlani už druhý rok po sebe prepracovala k novým rekordným tržbám, prijíma zamestnancov a na rozdiel od pokrízových rokov sa jej vyhýba krach podnikov.
 • Arca vyzve Fiľa. V obchode roka ovládla druhú najväčšiu celulózku

  V jednej z najväčších fabrík na východe a druhom najväčšom drevokombináte po ružomberských papierňach Mondi SCP sa mení vlastník. Vranovskú Bukózu, ktorá vo výrobe celulózy a v ďalších činnostiach zamestnáva vyše tisíc ľudí, preberá nový investor. Ide o veľký moderný podnik so slušnými ziskmi, ktorý čaká rozširovanie. Bukóza sa stane vážnym konkurentom lídra biznisu, ktorý je v rukách juhoafrického Mondi a podnikateľa Milana Fiľa.
 • Zvolen si zaknihoval prvenstvo. Má najväčšiu pílu na listnaté drevo

  Na ihličnaté drevo má Slovensko hneď dve veľkokapacitné píly v Liptovskom Hrádku a Tomášovciach pri Lučenci.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.