LESY: Spolu s Poľskom štartujú projekt na revitalizáciu horských ekosystémov

Slovensko a Poľsko spustili cezhraničný projekt na revitalizáciu horských ekosystémov. Cieľom projektu je obnova, zachovanie a ochrana biodiverzity horských ekosystémov v cezhraničnom území Karpát.
BRATISLAVA 13. apríla (SITA) - Projekt sa týka zhruba 130 hektárov na vybraných plochách Žilinského a Prešovského kraja. Plánovaný rozpočet je 594 387,41 eura, pričom 85 percent rozpočtu (505 229,26 eura) bude z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátny rozpočet prispeje sumou 28 793,37 eura a vlastné spolufinancovanie slovenských a poľských partnerov je 60 364,78 eura. Ako informoval hovorca Lesov SR Radko Srnka, na projekte pracujú Lesy SR, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva a poľské vedecké kapacity z Poľnohospodárskej univerzity v Krakove. Spoločné aktivity a opatrenia budú podľa Srnku viesť k zabezpečeniu zachovania ekologických väzieb, zamedzeniu prieniku nepôvodných druhov, spomaleniu degradácie prírody a hodnôt krajiny a zosúladeniu manažmentu prírodne významných území rozdelených štátnou hranicou a tým k ochrane biodiverzity tohto územia.

Na začiatku odoberú vzorky fytomasy, stanoví sa obsah živín a výživnej hodnoty trávneho porastu, odoberú sa pôdne vzorky a zistí sa úroda sušiny trávneho porastu. V rámci monitoringu zveri odoberú vzorky biologického materiálu stálej srnčej zveri, aby zistili zdravotnú kondíciu a výskyt ťažkých kovov na horských lesných biotopoch. Urobia hydrologický prieskum. Na základe výsledkov navrhnú opatrenia zabraňujúce postupnému zarastaniu biotopov a opatrenia podporujúce biodiverzitu horských ekosystémov. Opatrenia ako kosenie, mulčovanie a ekologická obnova budú vyplývať z odporúčaného režimu obhospodarovania pre daný typ biotopu.

Na poškodených plochách a na plochách s odstránenými náletovými drevinami urobia ekologickú obnovu formou nastielania čerstvo pokosenej hmoty s dostatkom zrelých semien z druhovo bohatých travinno-bylinných porastov. Po vykonaní navrhnutých opatrení sa opäť zmonitorujú stav horských ekosystémov a zveri a porovnajú zdravotný stav zveri v tých oblastiach, ktoré sú obhospodarované s tými oblasťami, ktoré nie sú. Vypracujú metodiku trvalo udržateľného obhospodarovania horských ekosystémov ako vzor pre obhospodarovanie ekosystémov aj v ostatných horských oblastiach. „Najlepším riešením je opätovné pristúpenie k vhodnému obnovnému manažmentu, respektíve k tradičným spôsobom hospodárenia, ktoré spočívajú v ich pravidelnom obhospodarovaní, smerujúcom k podpore mimoprodukčných funkcií horských ekosystémov. Pre revitalizáciu a zachovanie týchto horských biotopov je vhodná traktorová technika s vysokou svahovou dostupnosťou. Nepriaznivý stav horských biotopov znižuje úživnosť pre živočíchy,“ píše sa ďalej v tlačovej správe.

Srnka ďalej informoval, že v rámci komplexu cezhraničného územia aj napriek blízkosti cezhraničných partnerov nedochádza k vzájomnej výmene informácií o stave horských ekosystémov, výskyte a kondícií živočíchov, prenose parazitov a robených opatreniach. Živočíchy budú monitorovať fotopascami a parazitologickým výskumom a horské biotopy pomocou terénneho botanického prieskumu, ktorému bude predchádzať zistenie ich východiskového stavu.


Autori postitused SITA
Teid võib huvitada ka
 • Dve tváre slovenských píl. Dnes hromžia na lesníkov, no vlaňajšok mali nebývalý

  Pred mesiacom slovenské píly upozornili, že prestanú odoberať drevo od štátnych Lesov SR, lebo je drahšie ako v cudzine. Bili na poplach, že ich drahé štátne drevo oberá o medzinárodnú konkurencieschopnosť, nakoľko im za ostatný rok na svetových trhoch klesli ceny predávaného reziva až o tretinu. Teraz sú už zbrane odložené, lebo lesy znížili ceny.
 • V revíre Kvietikových ľudí sa pytliači a ešte im naň štát dáva zľavu

  Koncom vlaňajška písal TREND o tom, ako štátne Lesy SR obracajú naruby verejný prísľub ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej o potrebe zľudovenia slovenského poľovníctva.
 • Predajne Kika opäť menia majiteľa, vzniknú nové internetové obchody

  Nábytkársky reťazec Kika po roku opäť mení majiteľa. Rakúsky holding Signa ho predáva spoločnosti XXXLutz, pod ktorú patrí tiež konkurenčná sieť Möbelix. Súčasťou transakcie je celkovo dvadsaťdva obchodov Kika na Slovensku, v Česku, Maďarsku a Rumunsku, informuje rakúsky portál Heute.at.
 • Štátne lesy zmäkli. Mnohé prešľapy odhalené NKÚ uznali a sľubujú nápravy

  Keď minulý týždeň Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) zverejnil prešľapy štátnych Lesov SR proti hospodárnemu nakladaniu so zverených majetkom, tie sa spolu s ministerstvom pôdohospodárstva na čele s Gabrielou Matečnou (SNS) najskôr ohradili, že v záveroch úradu vidia faktické nezrovnalosti a mnohé veci si s ním ešte musia vysvetliť. Teraz však rétoriku menia. V dnešnej širšej reakcii na kontrolu totiž viaceré výčitky NKÚ, na ktoré už dlhšie upozorňoval aj TREND a iné média, uznali a chcú zjednať nápravu.
 • Veľké odkrývanie hriechov lesníckych papalášov

  Vlaňajšia kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR na pôde štátnych lesných podnikov bola jednou z najväčších v histórii úradu.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.