LESY: Spolu s Poľskom štartujú projekt na revitalizáciu horských ekosystémov

Slovensko a Poľsko spustili cezhraničný projekt na revitalizáciu horských ekosystémov. Cieľom projektu je obnova, zachovanie a ochrana biodiverzity horských ekosystémov v cezhraničnom území Karpát.
BRATISLAVA 13. apríla (SITA) - Projekt sa týka zhruba 130 hektárov na vybraných plochách Žilinského a Prešovského kraja. Plánovaný rozpočet je 594 387,41 eura, pričom 85 percent rozpočtu (505 229,26 eura) bude z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátny rozpočet prispeje sumou 28 793,37 eura a vlastné spolufinancovanie slovenských a poľských partnerov je 60 364,78 eura. Ako informoval hovorca Lesov SR Radko Srnka, na projekte pracujú Lesy SR, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva a poľské vedecké kapacity z Poľnohospodárskej univerzity v Krakove. Spoločné aktivity a opatrenia budú podľa Srnku viesť k zabezpečeniu zachovania ekologických väzieb, zamedzeniu prieniku nepôvodných druhov, spomaleniu degradácie prírody a hodnôt krajiny a zosúladeniu manažmentu prírodne významných území rozdelených štátnou hranicou a tým k ochrane biodiverzity tohto územia.

Na začiatku odoberú vzorky fytomasy, stanoví sa obsah živín a výživnej hodnoty trávneho porastu, odoberú sa pôdne vzorky a zistí sa úroda sušiny trávneho porastu. V rámci monitoringu zveri odoberú vzorky biologického materiálu stálej srnčej zveri, aby zistili zdravotnú kondíciu a výskyt ťažkých kovov na horských lesných biotopoch. Urobia hydrologický prieskum. Na základe výsledkov navrhnú opatrenia zabraňujúce postupnému zarastaniu biotopov a opatrenia podporujúce biodiverzitu horských ekosystémov. Opatrenia ako kosenie, mulčovanie a ekologická obnova budú vyplývať z odporúčaného režimu obhospodarovania pre daný typ biotopu.

Na poškodených plochách a na plochách s odstránenými náletovými drevinami urobia ekologickú obnovu formou nastielania čerstvo pokosenej hmoty s dostatkom zrelých semien z druhovo bohatých travinno-bylinných porastov. Po vykonaní navrhnutých opatrení sa opäť zmonitorujú stav horských ekosystémov a zveri a porovnajú zdravotný stav zveri v tých oblastiach, ktoré sú obhospodarované s tými oblasťami, ktoré nie sú. Vypracujú metodiku trvalo udržateľného obhospodarovania horských ekosystémov ako vzor pre obhospodarovanie ekosystémov aj v ostatných horských oblastiach. „Najlepším riešením je opätovné pristúpenie k vhodnému obnovnému manažmentu, respektíve k tradičným spôsobom hospodárenia, ktoré spočívajú v ich pravidelnom obhospodarovaní, smerujúcom k podpore mimoprodukčných funkcií horských ekosystémov. Pre revitalizáciu a zachovanie týchto horských biotopov je vhodná traktorová technika s vysokou svahovou dostupnosťou. Nepriaznivý stav horských biotopov znižuje úživnosť pre živočíchy,“ píše sa ďalej v tlačovej správe.

Srnka ďalej informoval, že v rámci komplexu cezhraničného územia aj napriek blízkosti cezhraničných partnerov nedochádza k vzájomnej výmene informácií o stave horských ekosystémov, výskyte a kondícií živočíchov, prenose parazitov a robených opatreniach. Živočíchy budú monitorovať fotopascami a parazitologickým výskumom a horské biotopy pomocou terénneho botanického prieskumu, ktorému bude predchádzať zistenie ich východiskového stavu.


Autori postitused SITA
Teid võib huvitada ka
 • Otec zostal len dodávateľom surovín, výrobu prevzal syn

  Pre vybudovanie rodinnej firmy je prvoradé, aby sa rodičom podarilo pritiahnuť deti k podnikaniu. Rovnako dôležité je, aby starší nechali mladým vo firme dostatočne široký priestor. Inak v podniku nedorastú na samostatných lídrov. Štefan Nemčík si to vo svojej východoslovenskej píle Drevop uvedomil hneď po príchode syna Juraja pred dvanástimi rokmi.
 • Zlatý rok drevárov s rekordným ziskom i novými posilami

  Slovenské drevárstvo sa dlho nevedelo pozviechať z krízového prepadu, posledných pár rokov však rastie veľmi dynamicky.
 • Pri najvyšších tržbách nábytkári v strate

  Slovenská výroba nábytku sa vlani už druhý rok po sebe prepracovala k novým rekordným tržbám, prijíma zamestnancov a na rozdiel od pokrízových rokov sa jej vyhýba krach podnikov.
 • Arca vyzve Fiľa. V obchode roka ovládla druhú najväčšiu celulózku

  V jednej z najväčších fabrík na východe a druhom najväčšom drevokombináte po ružomberských papierňach Mondi SCP sa mení vlastník. Vranovskú Bukózu, ktorá vo výrobe celulózy a v ďalších činnostiach zamestnáva vyše tisíc ľudí, preberá nový investor. Ide o veľký moderný podnik so slušnými ziskmi, ktorý čaká rozširovanie. Bukóza sa stane vážnym konkurentom lídra biznisu, ktorý je v rukách juhoafrického Mondi a podnikateľa Milana Fiľa.
 • Zvolen si zaknihoval prvenstvo. Má najväčšiu pílu na listnaté drevo

  Na ihličnaté drevo má Slovensko hneď dve veľkokapacitné píly v Liptovskom Hrádku a Tomášovciach pri Lučenci.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.